تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره و کودک در ماندورلا با کروبیان❖     هنرمند: ایتالیایی، اومبریایی یا رومی❖     

ONNOC7J
باکره و کودک در ماندورلا با کروبیان

درخواست تامین


❖     عنوان: باکره و کودک در ماندورلا با کروبیان
❖     هنرمند: ایتالیایی، اومبریایی یا رومی
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1480-1500
❖     تکنیک:  تمپرا روی چوب
❖     ابعاد:  46 در 32 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط ملکه ویکتوریا به خواست شاهزاده همسر، 1863
❖     شماره ثبت:  NG702
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: ویکتوریا، ملکه بریتانیای کبیر و ایرلند، و ملکه هند
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل