تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: دون آندرس دل پرال❖     هنرمند: فرانسیسکو دی گویا❖     تاریخجه: 1746 - 1828❖&n

ONNOC7J
دون آندرس دل پرال

درخواست تامین


گویا نقاش و قلمزن برجسته اسپانیایی اواخر قرن هجدهم و نقاش درباری چارلز سوم، چارلز چهارم و فردیناند هفتم اسپانیایی بود. آثار او از سبک روکوکو کارتون‌های ملیله‌ای اولیه‌اش برای آثار ملیله سلطنتی گرفته تا رمانتیسیسم تلخی که در آن جنایات جنگ‌های شبه جزیره را ثبت می‌کرد و نقاشی‌های «سیاه» که خانه‌اش را با آن‌ها تزئین می‌کرد، را شامل می‌شود. او علاوه بر پرتره‌ها، نقاشی‌های دیواری و کارتون‌های ملیله‌ای، به‌خاطر نقاشی‌های کوچکی از موضوعات تئاتری، مانند «El Hechizado por Fuerza» گالری شهرت داشت. گویا در فوئندتودوس، نزدیک ساراگوسا به دنیا آمد و توسط خوزه لوزان در ساراگوسا (1760) آموزش دید. توسط فرانسیسکو بایو در مادرید (1766). او در سال 1771 از ایتالیا دیدن کرد. در سال 1775 در مادرید اقامت گزید. در سال 1786 او به عنوان نقاش دربار پادشاه چارلز سوم منصوب شد. اما در سال 1799 اولین نقاش چارلز چهارم شد. در سال 1792، پس از یک بیماری شدید، ناشنوا شد. گویا همچنین در پاسخ به «زهره روکبی» اثر ولاسکز (در گالری) «ماخاس» با لباس و برهنه معروف (مادرید، پرادو) را نقاشی کرد. گویا شاهد جنایات جنگ شبه جزیره و سرکوب سیاسی متعاقب آن بود و ضبط کرد. او در سال 1824 به بوردو تبعید شد، جایی که در سال 1828 درگذشت.

❖     عنوان: دون آندرس دل پرال
❖     هنرمند: فرانسیسکو دی گویا
❖     تاریخجه: 1746 - 1828
❖     تاریخجه اثر:  قبل از 1798
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  95 در 65.7 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط سر جورج دونالدسون، 1904
❖     شماره ثبت:  NG1951
❖     مکان نمایش:  سالن 45
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل