تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: فضای داخلی گروت کرک، هارلم❖     هنرمند: گریت برکهید❖     تاریخجه: 1638 - 1698

ONNOC7J
فضای داخلی گروت کرک، هارلم

درخواست تامین


برکهید نقاش هارلم و یکی از اولین متخصصان هلندی در زمینه مناظر شهری بود. او همچنین برخی از مناظر و فضای داخلی کلیسا را ​​نقاشی کرد، مانند "داخل گروت کرک، هارلم" و فضای داخلی مغازه ها، اما او در مناظر شهری هارلم، آمستردام و لاهه تخصص داشت. او بسیاری از کارهای خود را تکرار کرد. برکهید در هارلم به دنیا آمد و احتمالاً توسط برادر بزرگترش، ایوب، آموزش دیده بود. برادران از آلمان، از جمله کلن و هایدلبرگ، جایی که گریت در دربار الکتور پالاتین کار می کرد، بازدید کردند. در سال 1660 او به عضویت انجمن نقاشان هارلم درآمد و تا زمان مرگش عمدتاً در آنجا فعال بود.

❖     عنوان: فضای داخلی گروت کرک، هارلم
❖     هنرمند: گریت برکهید
❖     تاریخجه: 1638 - 1698
❖     تاریخجه اثر:  1673
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  60.8 در 84.9 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ و کتیبه
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1895
❖     شماره ثبت:  NG1451
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل