تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک بشارت دهنده❖     هنرمند: ایتالیایی، اومبریایی (احتمالاً استاد سن کریسپینو)❖     

ONNOC7J
یک بشارت دهنده

درخواست تامین


❖     عنوان: یک بشارت دهنده
❖     هنرمند: ایتالیایی، اومبریایی (احتمالاً استاد سن کریسپینو)
❖     سری:  قطعات نقاشی دیواری از Palazzo Communale، Assisi
❖     تاریخجه اثر:  اواسط قرن 14
❖     تکنیک:  فرسکو (با مناطق secco) به بوم منتقل شده است
❖     ابعاد:  79.8 در 65.4 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1926
❖     شماره ثبت:  NG4143
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل