تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مسیح حامل صلیب❖     هنرمند: آلمانی، شمالی❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای

ONNOC7J
مسیح حامل صلیب

درخواست تامین


❖     عنوان: مسیح حامل صلیب
❖     هنرمند: آلمانی، شمالی
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1490-1510
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  42.9 در 29.2 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1854
❖     شماره ثبت:  NG2160
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل