تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: سنت هیو❖     هنرمند: ایتالیایی، شمالی❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 152

ONNOC7J
سنت هیو

درخواست تامین


❖     عنوان: سنت هیو
❖     هنرمند: ایتالیایی، شمالی
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1525-1600
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  41.3 در 32 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط ژنرال سر ویلیام جورج مور، 1862
❖     شماره ثبت:  NG692
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل