تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: دکتر فورلنزه❖     هنرمند: ژاک آنتوان والین❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 176

ONNOC7J
دکتر فورلنزه

درخواست تامین


Vallin در حدود 1775 وارد مدرسه آکادمی فرانسه در پاریس شد. او توسط Drevet، Callet و Renou تدریس شد. او بین سال‌های 1791 تا 1827 در سالن نمایشگاهی به نمایش گذاشت.

❖     عنوان: دکتر فورلنزه
❖     هنرمند: ژاک آنتوان والین
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1760 1835
❖     تاریخجه اثر:  1807
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  209.6 در 128.3 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ دار
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط فردریک مله، 1908
❖     شماره ثبت:  NG2288
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل