تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره یک بانو❖     هنرمند: ایتالیایی، ونیزی❖     تاریخجه اثر:   فعال بین ساله

ONNOC7J
پرتره یک بانو

درخواست تامین


❖     عنوان: پرتره یک بانو
❖     هنرمند: ایتالیایی، ونیزی
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1510-20
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  36.8 در 29.8 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1860
❖     شماره ثبت:  NG631
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل