تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: افلیا در میان گلها❖     هنرمند: اودیلون ردون❖     تاریخجه: 1840 - 1916❖ 

ONNOC7J
افلیا در میان گلها

درخواست تامین


ردون به همراه گوستاو مورو یکی از هنرمندان برجسته جنبش نمادگرایی فرانسه بود. او در بوردو به دنیا آمد و برای مدت کوتاهی نزد ژان لئون ژروم آموزش دید. کارهای قبلی او عمدتاً شامل طراحی و چاپ موضوعات خیالی و معمولاً ترسناک بود. پس از 1880، با تشویق گوگن و نابی ها، او به تولید روغن و پاستل روی آورد.

❖     عنوان: افلیا در میان گلها
❖     هنرمند: اودیلون ردون
❖     تاریخجه: 1840 - 1916
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1905-8
❖     تکنیک:  پاستل روی کاغذ
❖     ابعاد:  64 در 91 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  با مشارکت صندوق هنر، 1977 خریداری شد
❖     شماره ثبت:  NG6438
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل