تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک نبرد❖     هنرمند: ایتالیایی، شمالی❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1530❖ 

ONNOC7J
یک نبرد

درخواست تامین


❖     عنوان: یک نبرد
❖     هنرمند: ایتالیایی، شمالی
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1530
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  71.1 در 94.6 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1879
❖     شماره ثبت:  NG1062
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: ویلیام بنونی وایت
❖      
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل