تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: صحنه کمپین❖     هنرمند: فرانچسکو سیمونینی❖     تاریخجه: 1686 - 1766❖ &nb

ONNOC7J
صحنه کمپین

درخواست تامین


سیمونینی در پارما متولد شد و توسط Spolverini تدریس شد. او به فلورانس رفت و در آنجا آثار ژاک کورتوا را مطالعه کرد. او از رم، بولونیا و ونیز دیدن کرد. او در نقاشی و حکاکی صحنه های جنگ تخصص داشت.

❖     عنوان: صحنه کمپین
❖     هنرمند: فرانچسکو سیمونینی
❖     تاریخجه: 1686 - 1766
❖     تاریخجه اثر:  1740-5
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  37.7 در 65.5 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط صندوق هنر، 1944
❖     شماره ثبت:  NG5465
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل