تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره و کودک❖     هنرمند: احتمالا توسط بارتولومئو مونتانیا❖     تاریخجه: زندگ

ONNOC7J
باکره و کودک

درخواست تامین


مونتانیا شاید در ونیز، جایی که در سال 1469 در آنجا زندگی می کرد، آموزش دیده بود. با این حال، او عمدتاً در ویچنزا فعال بود.

❖     عنوان: باکره و کودک
❖     هنرمند: احتمالا توسط بارتولومئو مونتانیا
❖     تاریخجه: زندگی 1459; در سال 1523 درگذشت
❖     تاریخجه اثر:  احتمالا 1481
❖     تکنیک:  نقاشی دیواری
❖     ابعاد:  83.8 در 57.8 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط لیدی لایارد، 1900
❖     شماره ثبت:  NG1696
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: سر آستن هنری لایارد
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل