تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مدونا و کودک با باپتیست شیرخوار و قدیس پل و کاترین سیه نا❖     هنرمند: آندره آ و رافائلو دل برسیانینو❖ 

ONNOC7J
مدونا و کودک با باپتیست شیرخوار و قدیس پل و کاترین سیه نا

درخواست تامین


برادران برشیانینو در سیه‌نا به دنیا آمدند و در ساخت محراب‌های مختلف در آنجا همکاری کردند. کار آنها را نمی توان به وضوح از هم جدا کرد. آنها چهره های اساطیری و همچنین محراب ها و آثار عبادی کوچک را نقاشی می کردند. مهم ترین اثر باقی مانده از آندریا، محراب است که تاج گذاری باکره را در کلیسای اس اس پیترو پائولو در سیهنا به تصویر می کشد.

❖     عنوان: مدونا و کودک با باپتیست شیرخوار و قدیس پل و کاترین سیه نا
❖     هنرمند: آندره آ و رافائلو دل برسیانینو
❖     تاریخجه: آندریا ( فعال بین سالهای 1506 - 1525)، رافالو ( فعال بین سالهای 1506، متوفی 1545)
❖     تاریخجه اثر:  1506-45
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  71.8 در 53.6 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت سر کلود فیلیپس، 1924
❖     شماره ثبت:  NG4028
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل