تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: نوشتن سنت پل❖     هنرمند: پیر فرانچسکو ساکی❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 14

ONNOC7J
نوشتن سنت پل

درخواست تامین


او روی تعدادی از نقاشی‌هایش خود را با عنوان «از پاویا» امضا می‌کند. او در سال 1501 در جنوا ساکن شد و در آنجا نزد نقاش پانتالئو برنجریو شاگردی کرد. تنها چند نقاشی را می توان به او نسبت داد. همه آنها از موضوعات مذهبی هستند.

❖     عنوان: نوشتن سنت پل
❖     هنرمند: پیر فرانچسکو ساکی
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1485 - 1528
❖     تاریخجه اثر:  1520
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  106 در 81.9 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت موند، 1924
❖     شماره ثبت:  NG3944
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل