تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پیدا شدن موسی❖     هنرمند: آنتونیو دی بلیس❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 163

ONNOC7J
پیدا شدن موسی

درخواست تامین


اطلاعات کمی در مورد این نقاش ناپلی، از جمله تاریخ تولد او وجود دارد (اگرچه تصور می شود که این در دهه دوم قرن هفدهم باشد). طبق منابع قرن هجدهم، دی بلیس، همراه با برناردو کاوالینو، شاگرد ماسیمو استانزیونه بود.

❖     عنوان: پیدا شدن موسی
❖     هنرمند: آنتونیو دی بلیس
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1630 1660
❖     تاریخجه اثر:  1645-55
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  91.5 در 131.4 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1959
❖     شماره ثبت:  NG6297
❖     مکان نمایش:  سالن 32
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل