تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک سرباز مرده❖     هنرمند: ایتالیایی❖     تاریخجه اثر:  قرن 17❖  &n

ONNOC7J
یک سرباز مرده

درخواست تامین


❖     عنوان: یک سرباز مرده
❖     هنرمند: ایتالیایی
❖     تاریخجه اثر:  قرن 17
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  104.8 در 167 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1865
❖     شماره ثبت:  NG741
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل