تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مدونا و کودک با مقدسین جیمز بزرگ، جروم، باپتیست شیرخوار و کاترین اسکندریه❖     هنرمند: بونیفازیو دی پیتاتی❖

ONNOC7J
مدونا و کودک با مقدسین جیمز بزرگ، جروم، باپتیست شیرخوار و کاترین اسکندریه

درخواست تامین


او اهل ورونا بود و در ونیز اقامت گزید، جایی که برای اولین بار در سال 1528 ثبت شد. تعداد زیادی از نقاشی‌های بازمانده شامل مجموعه‌ای از سال 1530 به بعد است که برای Palazzo Camerlenghi، ونیز نقاشی شده‌اند.

❖     عنوان: مدونا و کودک با مقدسین جیمز بزرگ، جروم، باپتیست شیرخوار و کاترین اسکندریه
❖     هنرمند: بونیفازیو دی پیتاتی
❖     تاریخجه: 1487 - 1553
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1530
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  73 در 116.8 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1886
❖     شماره ثبت:  NG1202
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل