تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره یک بانو❖     هنرمند: ایتالیایی، فلورانسی❖     تاریخجه اثر:   فعال بین س

ONNOC7J
پرتره یک بانو

درخواست تامین


❖     عنوان: پرتره یک بانو
❖     هنرمند: ایتالیایی، فلورانسی
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1535-50
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  59.1 در 48.5 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت هاولول کار، 1831
❖     شماره ثبت:  NG21
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: کشیش ویلیام هاولول کار
❖      
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل