تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: آگوستوس و سیبیل❖     هنرمند: ایتالیایی، ونیزی❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سا

ONNOC7J
آگوستوس و سیبیل

درخواست تامین


❖     عنوان: آگوستوس و سیبیل
❖     هنرمند: ایتالیایی، ونیزی
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1500
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  17.5 در 38.5 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت لایارد، 1916
❖     شماره ثبت:  NG3086
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: سر آستن هنری لایارد
 
 
❖                                     

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل