تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: خانواده مقدس با فرشتگان❖     هنرمند: ایتالیایی، فلورانسی❖     تاریخجه اثر:  ا

ONNOC7J
خانواده مقدس با فرشتگان

درخواست تامین


❖     عنوان: خانواده مقدس با فرشتگان
❖     هنرمند: ایتالیایی، فلورانسی
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1475-1500
❖     تکنیک:  تمپرا روی چوب
❖     ابعاد:  126 در 126 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت نمکی، 1910
❖     شماره ثبت:  NG2492
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: جورج سالتینگ
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل