تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پل در سوبیاکو❖     هنرمند: احتمالا توسط ژان آنتوان کنستانتین❖     تاریخجه: 17

ONNOC7J
پل در سوبیاکو

درخواست تامین


کنستانتین که در مارسی به دنیا آمد، بنیانگذار مکتب نقاشی منظره پروانسالی بود. در سال 1777 برای تحصیل به رم فرستاده شد. با این حال، بد سلامتی او را مجبور کرد پس از سه سال به فرانسه بازگردد. از سال 1786 تا 1794 او به عنوان مدیر مدرسه طراحی در ایکس خدمت کرد. اگرچه چندین نقاشی او به سالن پاریس تحویل داده شد و مورد ستایش قرار گرفت، کنستانتین در فقر درگذشت و طرح‌های رنگ روغن و حدود 1200 طراحی او که اکنون در موزه گرانه در اکس‌آن پروانس است، به‌عنوان یک اقدام خیرخواهانه از بیوه‌اش خریداری شد. .

❖     عنوان: پل در سوبیاکو
❖     هنرمند: احتمالا توسط ژان آنتوان کنستانتین
❖     تاریخجه: 1756 - 1844
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1777
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی کاغذ
❖     ابعاد:  28.7 در 39.4 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  مجموعه گر، به امانت بلندمدت به گالری ملی
❖     شماره ثبت:  L813
❖     مکان نمایش:  سالن 42
❖     کپی رایت: مجموعه گر، به امانت بلندمدت به گالری ملی، © Private Collection 2000. استفاده شده با مجوز
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل