تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: سنت کاترین اسکندریه❖     هنرمند: آنتونیو د سولاریو❖     تاریخجه: احتمالاً 150

ONNOC7J
سنت کاترین اسکندریه

درخواست تامین


آنتونیو د سولاریو احتمالاً در ونیز تمرین کرده است. او در امضاهایش خود را ونیزی می نامد، اما مطمئناً اولین بار در سال 1502 در فرمو ثبت شده است. او احتمالاً چندین سال در منطقه مارچز (شرق مرکزی ایتالیا) کار می کرد. او ممکن است به انگلیس سفر کرده باشد. او به نام لو زینگارو ("کولی") شناخته می شد.

❖     عنوان: سنت کاترین اسکندریه
❖     هنرمند: آنتونیو د سولاریو
❖     تاریخجه: احتمالاً 1502 - 1518 فعال بین سالهای است
❖     سری:  پانل های بال از سه گانه Withypoll
❖     تاریخجه اثر:  1514
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  84 در 40 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: نوشته شده است
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1860
❖     شماره ثبت:  NG646
❖     مکان نمایش:  قرض: وام طولانی به گالری هنری شهر بریستول (2021 - 2024)، موزه و گالری هنری شهر بریستول، بریستول، انگلستان
❖     مجموعه: 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل