تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک دختر❖     هنرمند: ژان باتیست گروز❖     تاریخجه: 1725 - 1805❖  &n

ONNOC7J
یک دختر

درخواست تامین


گروز به خاطر پرتره های احساسی اش از زندگی روستایی و بازنمایی های پنهانی وابسته به عشق شهوانی اش از دختران جوان مورد تحسین قرار گرفت. آثار او مربوط به کیش «حساسیت» در اواخر قرن هجدهم در فرانسه، و به ظهور رمان و درام بورژوازی است. او همچنین تعدادی پرتره موفق را اجرا کرد.

❖     عنوان: یک دختر
❖     هنرمند: ژان باتیست گروز
❖     تاریخجه: 1725 - 1805
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1800
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی ماهون
❖     ابعاد:  45.7 در 38.1 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط ریچارد سیمونز، 1847
❖     شماره ثبت:  NG206
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: ریچارد سیمونز
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل