تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مرد و کودکی در حال خوردن انگور❖     هنرمند: اسپانیایی❖     تاریخجه اثر:  احتم

ONNOC7J
مرد و کودکی در حال خوردن انگور

درخواست تامین


❖     عنوان: مرد و کودکی در حال خوردن انگور
❖     هنرمند: اسپانیایی
❖     تاریخجه اثر:  احتمالا قرن 19
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  73 در 57.8 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت نمکی، 1910
❖     شماره ثبت:  NG2526
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: جورج سالتینگ
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل