تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره نیم تنه لئوناردو رینالدی ❖     هنرمند: ایتالیایی❖     تاریخجه اثر:  شای

ONNOC7J
پرتره نیم تنه لئوناردو رینالدی

درخواست تامین


❖     عنوان: پرتره نیم تنه لئوناردو رینالدی
❖     هنرمند: ایتالیایی
❖     تاریخجه اثر:  شاید فعال بین سالهای 1620
❖     تکنیک:  سنگ مرمر سفید کارارا
❖     ابعاد:  60.9 در 57 در 33 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ و کتیبه
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط صندوق هنر به یاد ویلیام گیبسون (نگهبان گالری ملی، 1938-1960)، 1964
❖     شماره ثبت:  NG6357
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل