تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره و کودک❖     هنرمند: ایتالیایی، میلانی❖     تاریخجه اثر:  شاید فعال بین

ONNOC7J
باکره و کودک

درخواست تامین


❖     عنوان: باکره و کودک
❖     هنرمند: ایتالیایی، میلانی
❖     تاریخجه اثر:  شاید فعال بین سالهای 1500-25
❖     تکنیک:  نقاشی دیواری
❖     ابعاد:  73.5 در 45.1 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط دوشیزه کوهن به عنوان بخشی از مجموعه جان ساموئل، 1906
❖     شماره ثبت:  NG2089
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل