تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مشاجره مسیح با پزشکان در معبد❖     هنرمند: لودوویکو ماتزولینو❖     تاریخجه: 

ONNOC7J
مشاجره مسیح با پزشکان در معبد

درخواست تامین


ماتزولینو توسط خانواده استه در فرارا استخدام شد. در سال 1524 در بولونیا کار می کرد. او در نقاشی های مذهبی در مقیاس کوچک تخصص داشت.

❖     عنوان: مشاجره مسیح با پزشکان در معبد
❖     هنرمند: لودوویکو ماتزولینو
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1504; 1528 فوت کرد؟
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1522-4
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  31.1 در 22.2 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1897
❖     شماره ثبت:  NG1495
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل