تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: صحنه باغ با پرندگان آبزی❖     هنرمند: آنتونی ون بورسوم❖     تاریخجه: 1630 - 1

ONNOC7J
صحنه باغ با پرندگان آبزی

درخواست تامین


او در آمستردام به دنیا آمد و احتمالاً از سال 1645 تا 1650 شاگرد رامبراند بوده است. او هنرمندی همه کاره و التقاطی بود که عمدتاً مناظر، گیاهان و حیوانات را نقاشی می کرد.

❖     عنوان: صحنه باغ با پرندگان آبزی
❖     هنرمند: آنتونی ون بورسوم
❖     تاریخجه: 1630 - 1677
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً فعال بین سالهای 1660-5
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  33.7 در 45.8 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط John P. Heseltine، 1918
❖     شماره ثبت:  NG3314
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل