تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره یک مرد❖     هنرمند: کالیستو پیاتزا❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1500

ONNOC7J
پرتره یک مرد

درخواست تامین


پیاتزا عضو خانواده ای از هنرمندان فعال در لودی بود. به نظر می رسد که او از حدود 1523 تا 1529، زمانی که به لودی بازگشت، در برشا کار کرده است. او از پیروان رومانینو بود و گاهی اوقات کار او با او اشتباه گرفته می شد.

❖     عنوان: پرتره یک مرد
❖     هنرمند: کالیستو پیاتزا
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1500 - 1561/2
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1528
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  76 در 58.7 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط دوشیزه کوهن به عنوان بخشی از مجموعه جان ساموئل، 1906
❖     شماره ثبت:  NG2096
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل