تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره در حال ستایش کودک با سنت جوزف❖     هنرمند: فرا بارتولومئو❖     تاریخجه: 

ONNOC7J
باکره در حال ستایش کودک با سنت جوزف

درخواست تامین


Bartolommeo di Paolo del Fattorino، معروف به Fra Bartolommeo (همچنین با عنوان Baccio della Porta)، یکی از نقاشان برجسته فلورانسی در اوایل قرن شانزدهم بود. به گفته وازاری، او توسط کوزیمو روسلی آموزش دیده بود. او در دهه 1490 تحت تأثیر معنوی ساوونارولا قرار گرفت و در سال 1500 به عنوان یک تازه کار وارد صومعه سن دومنیکو در پراتو شد. پس از ادای عهد مذهبی به فلورانس بازگشت و در سال 1504 نقاشی را از سر گرفت. او در سال 1508 در ونیز و سپس در رم بود. به گفته وازاری. او عمیقاً تحت تأثیر لئوناردو و رافائل بود، به ویژه در محراب هایش. آثار او با حال و هوای پرهیزگاری آغشته است، بی شباهت به فرا آنجلیکو در قرن قبل. پس از لئوناردو، فرا بارتولومئو در مطالعه مناظر پیشگام بود و نقاشی های زیادی از خود به جای گذاشت که ظاهر حومه توسکانی را ثبت می کند.

❖     عنوان: باکره در حال ستایش کودک با سنت جوزف
❖     هنرمند: فرا بارتولومئو
❖     تاریخجه: 1472؟ - 1517
❖     تاریخجه اثر:  قبل از 1511
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  137.8 در 104.8 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت موند، 1924
❖     شماره ثبت:  NG3914
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل