تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: صحنه ای از ساحل، با کشتی کوچک هلندی که مسافران را فرود می آورد❖     هنرمند: یان ون د کاپل❖   

ONNOC7J
صحنه ای از ساحل، با کشتی کوچک هلندی که مسافران را فرود می آورد

درخواست تامین


ون د کاپل یکی از نقاشان برجسته دریایی هلند در قرن هفدهم بود. او در آمستردام، پسر یک رنگرز ثروتمند به دنیا آمد. خروجی او عمدتاً شامل صحنه های خور، رودخانه و آب آرام است. او همچنین حدود چهل منظره زمستانی را تولید کرد. گفته می شود که او خودآموخته بود و تحت تأثیر کار سیمون دو ولیگر قرار گرفت که آخرین سالهای زندگی خود را در ویسپ در نزدیکی آمستردام گذراند. در سال 1653 ون د کاپل شهروندی آمستردام را به دست آورد و در سال 1661 خانه ای در آنجا خرید. از سال 1663. او ممکن است انرژی خود را تا حد زیادی وقف تجارت کرده باشد. ون دی کاپل مجموعه هنری بزرگی از جمله شانزده نقاشی از یان پورسلیس، نقاش پیشگام مناظر دریایی در اوایل قرن هفدهم، و 9 نقاشی از دو لیگر و همچنین بسیاری از نقاشی های او گردآوری کرد. رامبراند و اورکامپ نیز در مجموعه او با تعداد زیادی نقاشی نشان داده شدند.

❖     عنوان: صحنه ای از ساحل، با کشتی کوچک هلندی که مسافران را فرود می آورد
❖     هنرمند: یان ون د کاپل
❖     تاریخجه: 1626 - 1679
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1650-5
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  59.5 در 79.2 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت نمکی، 1910
❖     شماره ثبت:  NG2586
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: جورج سالتینگ
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل