تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره یک مرد ناشناس، 56 ساله❖     هنرمند: فرانس پوربوس جوان❖     تاریخجه: 156

ONNOC7J
پرتره یک مرد ناشناس، 56 ساله

درخواست تامین


❖     عنوان: پرتره یک مرد ناشناس، 56 ساله
❖     هنرمند: فرانس پوربوس جوان
❖     تاریخجه: 1569 - 1622
❖     تاریخجه اثر:  1591
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  118 در 94 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ و کتیبه
❖     صاحب امتیاز:  امانت از یک مجموعه خصوصی
❖     شماره ثبت:  L1306
❖     مکان نمایش:  سالن 20
❖     کپی رایت: به صورت امانت از یک مجموعه خصوصی، © مجموعه خصوصی
❖     مجموعه: مجموعه اصلی

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل