تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: نیم تنه مرد ریشو❖     هنرمند: ایتالیایی❖     تاریخجه اثر:  قرن 17❖  

ONNOC7J
نیم تنه مرد ریشو

درخواست تامین


❖     عنوان: نیم تنه مرد ریشو
❖     هنرمند: ایتالیایی
❖     تاریخجه اثر:  قرن 17
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی گردو
❖     ابعاد:  25.7 در 18.7 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط دوشیزه کوهن به عنوان بخشی از مجموعه جان ساموئل، 1906
❖     شماره ثبت:  NG2105
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل