تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: قصر کریستال از پنگه❖     هنرمند: ویلیام وایت وارن❖     تاریخجه: 1832 1912❖&nb

ONNOC7J
قصر کریستال از پنگه

درخواست تامین


نقاش بریتانیایی ویلیام وایت وارن بیشتر به خاطر نقاشی هایش از مناظر و صحنه های ساحلی شهرت دارد.

❖     عنوان: قصر کریستال از پنگه
❖     هنرمند: ویلیام وایت وارن
❖     تاریخجه: 1832 1912
❖     تاریخجه اثر:  بین 1854 و 1866
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم روی مقوا
❖     ابعاد:  22.3 در 41.6 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  مجموعه گر، به امانت بلندمدت به گالری ملی
❖     شماره ثبت:  L875
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     کپی رایت: مجموعه گر، به امانت بلندمدت به گالری ملی، © Private Collection 2000. استفاده شده با مجوز
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل