تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره و کودک❖     هنرمند: دیرک بوتس❖     تاریخجه: 1400؟ - 1475❖  &n

ONNOC7J
باکره و کودک

درخواست تامین


بوتس احتمالاً در هارلم در شمال هلند متولد شده است. او شدیداً تحت تأثیر روژیر ون در ویدن بود و عمدتاً در لوون، نه چندان دور از بروکسل، فعال بود. دو پسرش دیرک جوانتر و آلبرشت نیز در آنجا کار می کردند. اولین اثر تاریخی این هنرمند "پرتره یک مرد" در گالری ملی در سال 1462 است. دو اثر در مقیاس بزرگ به عنوان بوتس، سه گانه شام ​​آخر، ثبت شده است. (کلیسای جامع، لوون)، از 1465 تا حدود 1468، و دو تابلوی سکولار عدالت اتو در بروکسل (Musées Royaux)، یکی از آنها در هنگام مرگ او ناتمام ماند. ، و نقاشی هایی که مربوط به آن است. "مدفینه" یکی از نمونه های بسیار کمیاب باقی مانده از نقاشی های روی کتانی است.

❖     عنوان: باکره و کودک
❖     هنرمند: دیرک بوتس
❖     تاریخجه: 1400؟ - 1475
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1465
❖     تکنیک:  رنگ روغن با تمپرا روی چوب
❖     ابعاد:  37.1 در 27.6 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت نمکی، 1910
❖     شماره ثبت:  NG2595
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: جورج سالتینگ
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل