تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: سنت جان در پاتموس❖     هنرمند: آلمانی، جنوبی❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سال

ONNOC7J
سنت جان در پاتموس

درخواست تامین


❖     عنوان: سنت جان در پاتموس
❖     هنرمند: آلمانی، جنوبی
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1460-70
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  42.8 در 43.8 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط WB Chamberlin، 1937
❖     شماره ثبت:  NG4901
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل