تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: فضای داخلی یک تئاتر❖     هنرمند: ایتالیایی، شمالی❖     تاریخجه اثر:  نیمه اول

ONNOC7J
فضای داخلی یک تئاتر

درخواست تامین


❖     عنوان: فضای داخلی یک تئاتر
❖     هنرمند: ایتالیایی، شمالی
❖     تاریخجه اثر:  نیمه اول قرن 18
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  104.8 در 112.4 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وین الیس وصیت، 1876
❖     شماره ثبت:  NG936
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: وین الیس
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل