تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک پیکر مونث که بر روی یک شمشیر قرار گرفته است، احتمالاً سنت کاترین اسکندریه❖     هنرمند: ایتالیایی❖ &

ONNOC7J
یک پیکر مونث که بر روی یک شمشیر قرار گرفته است، احتمالاً سنت کاترین اسکندریه

درخواست تامین


❖     عنوان: یک پیکر مونث که بر روی یک شمشیر قرار گرفته است، احتمالاً سنت کاترین اسکندریه
❖     هنرمند: ایتالیایی
❖     تاریخجه اثر:  اوایل قرن 17
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  53.3 در 45.7 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط FD Lycett Green از طریق صندوق هنر، 1926
❖     شماره ثبت:  NG4177
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖       
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل