تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره یک زن❖     هنرمند: ایتالیایی❖     تاریخجه اثر:  قرن 19❖  &nbs

ONNOC7J
پرتره یک زن

درخواست تامین


❖     عنوان: پرتره یک زن
❖     هنرمند: ایتالیایی
❖     تاریخجه اثر:  قرن 19
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  95.3 در 76.2 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده (لوئیس صندوق)، 1908
❖     شماره ثبت:  NG2217
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل