تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یافتن موسی شیرخوار توسط دختر فرعون❖     هنرمند: بارتولومئوس برینبرگ❖     تاریخجه:&

ONNOC7J
یافتن موسی شیرخوار توسط دختر فرعون

درخواست تامین


برینبرگ اهل دیونتر بود. او در آمستردام در سال 1619 ضبط شده است، سپس در رم، جایی که او با پل بریل مرتبط بود. در سال 1653 او به آمستردام بازگشت و در آنجا درگذشت. او نقاش منظره و چهره بود.

❖     عنوان: یافتن موسی شیرخوار توسط دختر فرعون
❖     هنرمند: بارتولومئوس برینبرگ
❖     تاریخجه: 1598 - 1657
❖     تاریخجه اثر:  1636
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  41.5 در 56.7 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ دار
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط ریچارد سیمونز، 1847
❖     شماره ثبت:  NG208
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: ریچارد سیمونز

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل