تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک مرد جوان در حال دعا❖     هنرمند: کارگاه استاد خون مقدس❖     تاریخجه:  فعال

ONNOC7J
یک مرد جوان در حال دعا

درخواست تامین


❖     عنوان: یک مرد جوان در حال دعا
❖     هنرمند: کارگاه استاد خون مقدس
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای اوایل قرن 16th
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1525-30
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  24.1 در 18.3 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1879
❖     شماره ثبت:  NG1063
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: جیمز هیوز اندردون
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل