تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: ساحل در شونینگن❖     هنرمند: ویلم ون دی ولده❖     تاریخجه: 1633 - 1707❖ 

ONNOC7J
ساحل در شونینگن

درخواست تامین


ویلم ون دی ولده نقاش برجسته دریایی هلندی اواخر قرن هفدهم بود. نقاشی های بعدی او توسعه نقاشی منظره دریایی در انگلستان را در قرن 18 شکل داد. آنها عمدتاً بازنمایی کشتی های خاص و رویدادهای دریایی هستند. ویلم ون د ولد در لیدن متولد شد. او پسر نقاش Willem van de Velde The Elder و برادر Adriaen van de Velde بود که نقاش منظره و چهره بود. او احتمالاً توسط پدرش که به خاطر نمایش تک رنگ دقیق کشتی‌ها روی تابلوها مشهور بود، آموزش دیده بود. وی همچنین توسط Simon de Vlieger آموزش دید. Van de Velde تا سال 1672 در آمستردام، جایی که خانواده در آنجا مستقر شدند، فعال بود، زمانی که در نتیجه فروپاشی اقتصادی ناشی از تهاجم فرانسه، او مجبور شد برای تأمین زندگی خود به انگلستان نقل مکان کند.

❖     عنوان: ساحل در شونینگن
❖     هنرمند: ویلم ون دی ولده
❖     تاریخجه: 1633 - 1707
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1660
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  44.5 در 56.8 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1871
❖     شماره ثبت:  NG873
❖     مکان نمایش:  امانت: The Van de Veldes: Greenwich, Art and the Sea, Queen's House, لندن, انگلستان
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: سر رابرت پیل، 2nd Bt
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل