تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک دختر کوچک با یک سبد گیلاس❖     هنرمند: پیرو مارتن دو ووس❖     تاریخجه: 153

ONNOC7J
یک دختر کوچک با یک سبد گیلاس

درخواست تامین


❖     عنوان: یک دختر کوچک با یک سبد گیلاس
❖     هنرمند: پیرو مارتن دو ووس
❖     تاریخجه: 1532 - 1603
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1575-80
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  80.4 در 52.9 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط خانم الیزابت کارستیرز، 1952
❖     شماره ثبت:  NG6161
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل