تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: The Necromancer❖     هنرمند: ژان باپتیست لو پرنس❖     تاریخجه: 1734 - 1781❖&n

ONNOC7J
The Necromancer

درخواست تامین


لو پرنس در متز به دنیا آمد و شاگرد بوچر در پاریس شد. در حدود سال 1758 او از طریق هلند به روسیه سفر کرد و در سال 1763 به پاریس بازگشت. در سال 1765 او به عضویت آکادمی درآمد. او برخی از مناظر را نقاشی می‌کرد، اما بیشتر به خاطر صحنه‌های ژانر خود، اغلب با موضوع روسی، شهرت داشت.

❖     عنوان: The Necromancer
❖     هنرمند: ژان باپتیست لو پرنس
❖     تاریخجه: 1734 - 1781
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1775
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  76.8 در 63.5 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط خانم مری ونتیا جیمز از مجموعه آرتور جیمز، 1948
❖     شماره ثبت:  NG5848
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل