تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره و کودک با مقدسین کریستوفر و جان باپتیست و دوج جیووانی موچنیگو❖     هنرمند: ایتالیایی، ونیزی❖ &nb

ONNOC7J
باکره و کودک با مقدسین کریستوفر و جان باپتیست و دوج جیووانی موچنیگو

درخواست تامین


❖     عنوان: باکره و کودک با مقدسین کریستوفر و جان باپتیست و دوج جیووانی موچنیگو
❖     هنرمند: ایتالیایی، ونیزی
❖     تاریخجه اثر:  1478-85
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  184.2 در 295.9 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1865
❖     شماره ثبت:  NG750
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل