تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره و کودک با سنت آنا❖     هنرمند: جرولامو دای لیبری❖     تاریخجه:  فعال بی

ONNOC7J
باکره و کودک با سنت آنا

درخواست تامین


جرولامو دای لیبری فرزند و شاگرد مینیاتوریست فرانچسکو اول دای لیبری بود. تأثیر غالب بر سبک او، مانتگنا بود، اما او همچنین تحت تأثیر هنرمندان ورونی، مانند فرانچسکو مورونه قرار گرفت.

❖     عنوان: باکره و کودک با سنت آنا
❖     هنرمند: جرولامو دای لیبری
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1474 - 1555؟
❖     سری:  تابلوهایی از یک محراب، S.Maria della Scala، ورونا
❖     تاریخجه اثر:  1510-18
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  158.1 در 94 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1864
❖     شماره ثبت:  NG748
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل