پاستل و استیک روغنی درونت ﭘﺎﺳﺘﻞ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ درونت ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﻏﻨﯽ ﻭ ﺗﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪرنگ‌های ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ، نقاشی ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪﻭﻥ درز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. ﺷﮑﻞ

ONNOC7J
درونت: ست پاستل روغنی آکادمی

درخواست تامین


ﭘﺎﺳﺘﻞ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ درونت ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﻏﻨﯽ ﻭ ﺗﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪرنگ‌های ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ، نقاشی ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪﻭﻥ درز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. ﺷﮑﻞ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﺎﺳﺘﻞ ﻧﻮﮎ ﺗﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻄﻮﻁ ﺧﻄﯽ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﻗﯿﻖ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﻣﻮﺭﺏ ﭘﺎﺳﺘﻞ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﯿﺰﯼﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﺯﻧﯽ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.در ۲۴ ﺭﻧﮓ با سطح ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ بسیار بالا موجود می باشند.
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۳ الی ۷ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.

ارائه : ست نقاشیست پاستل روغنی آکادمی درونت – لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   ست 12 رنگ   ست 24 رنگ


پیشنهاد برای سبد خرید