گواش ساکورا

ONNOC7J
ساکورا: گواش پوستر کالر

درخواست تامین

کالای پیش سفارش

ارسال طی ۳ الی ۷ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.
چارت رنگ

انطباق با رنگ اصلی

رنگ های ارایه شده منطبق بر چارت اصلی تولید کننده بوده ولی به دلیل تفاوت در مانیتورهای کاربران، ممکن است مختصری با آنچه رویت می کنید متفاوت باشد.

ارائه : انتخاب گزینه هاگواش ساکورا– لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.


White
Lemon Yellow
Flourescent Lemon
Yellow Ochre
Chromium Yellow
Flourescent Orange
Orange
Pale Orange
Flourescent Red
Carmine
Opera Red
Vermillion
Fluorescent Pink
Magenta
Purple
Cerulean Blue
Cobalt Blue
Flourescent Blue
Ultramarine Blue
Prussian Blue
Viridian
Yellow Green
Flourescent Green
Green
Deep Green
Permanent Green
Burnt Sienna
Gold
Silver
Black
پیشنهاد برای سبد خرید