❖     حاوی ترکیبی از رنگدانه ها برای ایجاد یک پایه خاکستری خنثی مات و پوشاننده است که جذب رنگ سطح شما را کاهش میدهد. ❖     سطوح را پرایم می کند و سطح بالایی ازاصطکا

ONNOC7J