مداد آبرنگی درونت

ONNOC7J
درونت: مداد گرافیت پایه آب

درخواست تامین

کالای ثبت سفارش خرید این محصول به صورت پیش سفارش است و برای تحویل آن به زمان بیشتری نیاز داریم. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال ارسال این کالا از طریق پست رایگان خواهد بود.
چارت رنگ

انطباق با رنگ اصلی

رنگ های ارایه شده منطبق بر چارت اصلی تولید کننده بوده ولی به دلیل تفاوت در مانیتورهای کاربران، ممکن است مختصری با آنچه رویت می کنید متفاوت باشد.

ارائه : انتخاب گزینه هادرونت مداد گرافیت پایه آب– لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.


Port: 01
Juniper: 02
Aubergine: 03
Dark Indigo: 04
Shadow: 05
Steel Blue: 06
Ocean Blue: 07
Slate Green: 08
Green Grey: 09
Meadow: 10
Ivy: 11
Sage: 12
Chestnut: 13
Russet: 14
Cool Brown: 15
Cocoa: 16
Autumn Brown: 17
Storm: 18
Warm Grey: 19
Midnight Black: 20
Mountain Grey: 21
Cloud Grey: 22
Cool Grey: 23
White: 24
پیشنهاد برای سبد خرید